Başkanın Mesajı

TESK; bağlı 13 mesleki federasyonu, il bazında kurulmuş 82 esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, il ve ilçelerde bulunan 3.013 esnaf ve sanatkârlar odası ile Meslek Kollarını Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen meslek kollarında faaliyet gösteren 1 milyon 800 bin civarında meslek mensubunu temsil etmektedir.

Çalışkan, dürüst, hoşgörülü, doğru sözlü ve adil olmak gibi birçok değerli ve yüce ilkeyi temsil eden Ahilik kültürü ve felsefesi, 12. yüzyıldan bugüne kadar meslek mensuplarımızın
amacı ve hedefi olmuştur. Esnaf ve sanatkârlar teşkilatı; geçmişte olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de oluşturduğu yasal altyapı ile mensuplarına ve halkımıza hizmet etmeye
devam etmektedir.

Esnaf ve sanatkârlar; insanın yaşadığı her yere ulaşan, ihtiyaç duyduğu mal ve hizmeti ona sağlayan, arabanın gidemediği, ışığın yanmadığı yerlerde bile hizmet sunmayı kutsal bir
görev sayan, büyük bir camiadır. Esnaf ve sanatkârlar; sınırlı kaynak ve imkanlarla üretim yapmakta, yanında yetiştirdiği çırak, kalfalar ile mesleki eğitime ve toplumumuza hizmet etmekte ve çalışanlarıyla da istihdama önemli katkı sağlamaktadır. Yerli, milli, manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak halkımızın ve ülkemizin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutan bir anlayışa sahip olan esnaf ve sanatkârlar, dün olduğu gibi bugün de toplumumuzun çimentosu ve ekonominin barometresidir.

esnaf ve sanatkârlarımıza sağlık, mutluluk ve bol kazanç getirmesini yürekten diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.