Oda Kayıt İşlemleri

ODA KAYDI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 • 3 ADET RESİM
 • NÜFUS CÜZDANI
 • VERGİ LEVHASI

SERBEST ELEKTRİKÇİ TESİSAT YETKİ BELGESİ (STB) ALACAK ÜYELERİMİZ İÇİN :

 • Eğitim Durumu Gösteren, Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı.
 • Ustalık Belgesi
 • Vergi Levhasında Vergi Meslek Kodunda ( Nace Kodunu 432101) Eklenmesi Gerekmektedir.
 • İlk kayıtlarda kayıt ücreti Esnaf Sicil Müdürlüğüne yapıldığından Oda aidatı bir sonraki yıl ödemeye başlanıyor.
 • BELGE ÜCRETİ 100 TL

ŞİRKET ÇALIŞANLARI İÇİN GEREKLİ KAYIT EVRAKLARI (YENİ KAYIT)

 • KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • 1 ADET RESİM
 • ŞİRKET VERGİ LEVHASI.( VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN DEVAMINI GÖSTERİR BELGE)
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • BULUNULAN YILA AİT FAALİYET BELGESİ (FAALİYET KONUSU ELEKTRİK TESİSAT TAAHHÜT İŞLERİ) OLARAK YAZILMASI GEREKİYOR
 • SİGORTALI ÇALIŞANLAR İÇİN, SON ALTI AYA AİT SSK HİZMET LİSTESİ
 • EĞİTİM DURUMUNU GÖSTEREN DİPLOMA ASLI VEYA USTALIK BELGESİ
 • DİLEKÇE. (Örneği odadan verilecektir.)

BELGE ÜCRETİ 550 TL.