Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Samsun’da Toplandı

SANTEK Otomotiv, Makine ve Metal Sektör Buluşmaları’nda sanayi ve üniversite iş birliği ele alındı. Etkinliğe sanayi, ticaret ve üniversite kesiminden önemli isimler katıldı
Tarih: 14 Aralık 2021

“Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) 2021 yılı 4. Dönem Toplantısı, Samsun’da gerçekleştirildi. Otomotiv, Makine ve Metal Sektör Buluşmaları’na Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ile AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu katıldı.

Önder İllerimizden Biri

Toplantıda konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun'un sanayi bakımından önünün açık olduğunu belirterek, "Samsun, lokasyon olarak çok iyi konumda. Demir yolları, hava limanı bulunan, kara yolunun çok elverişli olduğu, üç limanı olan, demir yollarının organize sanayi bölgelerine ulaştığı önder illerimizden birisi." dedi.

Bakanlık Koordinasyonunda

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, bilginin kaynağı üniversiteler ile inovatif ürünleri üretecek olan sanayi sektörünün bakanlık koordinasyonunda bir araya gelmesinin ve ortak doğrultuda hareket etmesinin önemine işaret ederek “Bilindiği üzere bakanlığımız tarafından bilim, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin sürdürülebilmesi adına bilimi ve sanayiyi bir araya getiren iş birliği mekanizmaları, geçmiş dönemde olduğu gibi bugün de etkin bir şekilde yürütülmekte ve yenileri de teşvik edilmektedir.” diye konuştu.

SANTEK Çalışma Programı

Bakan Yardımcısı Büyükdede şöyle devam etti: Bu araçların en önemlileri içerisinde bilimsel ve teknoloji çalışmalarının katma değere dönüşeceğine inandığımız sanayi ve teknoloji iş birliği kurulu, yani SANTEK çalışma programı yer almaktadır. Teorinin pratiğe dönüş sürecini hızlandıran bu iş birliği kapsamında teoriden gelen ham bilginin işlenerek sanayinin verimliliğinin artırılması, Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, üniversite ve sanayi birlikteliğinin güçlendirilmesi,  Ar-Ge ve inovasyon destekleri hakkında paydaşların ve kamunun bilgilendirilmesi ve son olarak da ulusal, bölgesel ve il bazında çalışma planları hazırlanarak gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi hayata geçirilmiş bulunmaktadır.

Katlanarak Büyüme Bekliyoruz

Aralık 2021 itibariyle Ar-Ge ve yenilik ekosistemi 89 teknopark, 1.254 Ar-Ge merkezi ve 342 tasarım merkezi ile ilerleme kaydedilmiştir. Bu sayıların önümüzdeki dönemde de katlanarak büyümesini bekliyoruz.

Pandemiye Rağmen

Samsun organize sanayi bölgeleri limanı ve iyi bir üniversite eğitim alt yapısı dolayısıyla Karadeniz Bölgesinin en gözde sanayi şehirlerinden biri hale gelmiştir. Samsun sanayisi pandemiye rağmen büyümeye devam etmiş, bölgemizde mevcut beyaz eşya, otomotiv, savunma, makine, metal, plastik, tekstil, orman ürünleri sanayisinin gelişiminin yanında uzay havacılık, nükleer enerji, raylı sistemler ve gemi inşa sanayinde faaliyet gösterecek aktörlerin de sisteme dahil edilmesini arzu ediyoruz.

Çok Güçlü Bir Alt Yapımız Var

KOSGEB Başkanı Kurt, günümüzde en fazla ilgi gören alanların sanayi ve teknoloji olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak KOSGEB, TÜBİTAK, TÜRKPATENT, TSE ve diğer kurumlarımızla birlikte çok güçlü bir sanayi altyapısına hitap ediyoruz. Türkiye’de, standardizasyonda, ticarileşmede, uluslararasılaşmada çok farklı alanlarda gerçekten güçlü bir altyapımız var ve Türkiye tarihinde farklı sektörler dönem dönem gündemde olsa bile şu anda herhalde en fazla konuştuğumuz en fazla ilgi gösterdiğimiz alanda sanayi ve teknoloji alanı var. Çünkü çok net bir şekilde şunu görüyoruz ki ülke olarak sanayi ve teknolojide ne kadar güçlü olursak, ne kadar ileri gidersek orada kırılganlıklarımız azalıyor. Hem dünyaya karşı hem kendi içimizde güçlü bir performans sergileyebiliyoruz.

Elimizden Geleni Yapmaya Gayret Ediyoruz

İşte böyle bir dönemden geçerken bizler de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili ve bağlı kuruluşları olarak Türkiye'deki sanayi altyapısının gelişmesine, bölgesel düzeydeki kalkınmalara ve Türkiye içerisinde her türlü teknolojinin üretilmesi için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz.

Teknolojik Alt Yapı ve Sürdürülebilir Büyüme

Bugün burada yaptığımız şey, daha önceden de sürekli yapmaya çalıştığımız üniversite sanayi iş birliğini geliştirmek. Sanayimizin ihtiyacı olan teknolojik alt yapıya ve sürdürülebilir üretim kapasitesine kavuşmasını sağlamak. Memleketimdeyim, Samsun dayım. Buranın potansiyelini buranın kapasitesini buranın ilerleme arzusunu çok net yakından bilen bir kişi olarak söylüyorum.

Uluslararası Düzeye Taşıma Fırsatı Buldular

Bu dönem Samsun hızlı bir şekilde milyar doları deviren bir ihracat rakamına ulaştı. Sanayide yeni yeni alanlar kendine oluşturduğu bu dönemde Samsun firmaları, Samsun KOBİ'leri, Samsun’un büyük firmaları kendisini artık bölgesel değil, ulusal uluslararası düzeye taşıma fırsatını buldular.