(STB)Serbest Tesisatçı Belgesi İçin Gerekli Evraklar

SERBEST ELEKTRİKÇİ TESİSAT YETKİ BELGESİ (STB) ALACAK ÜYELERİMİZ İÇİN :

 • Eğitim Durumu Gösteren, Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı.
 • Ustalık Belgesi
 • Vergi Levhasında Vergi Meslek Kodunda ( Nace Kodunu 432101) Eklenmesi Gerekmektedir.
 • Mükellefiyet Devam Yazısı
 • Bağlı Olunan Odadan Oda Kayıt Belgesi
 • Çalışan Üzerine Alınacak ise SSK (SOSYAL SİGORTA KURUMU) Giriş Evrağı

ŞİRKET ÇALIŞANLARI İÇİN GEREKLİ KAYIT EVRAKLARI (YENİ KAYIT)

 • KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • 1 ADET RESİM
 • ŞİRKET VERGİ LEVHASI.( VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN DEVAMINI GÖSTERİR BELGE)
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • BULUNULAN YILA AİT FAALİYET BELGESİ (FAALİYET KONUSU ELEKTRİK TESİSAT TAAHHÜT İŞLERİ) OLARAK YAZILMASI GEREKİYOR
 • SİGORTALI ÇALIŞANLAR İÇİN, SON ALTI AYA AİT SSK HİZMET LİSTESİ
 • EĞİTİM DURUMUNU GÖSTEREN DİPLOMA ASLI VEYA USTALIK BELGESİ
 • DİLEKÇE. (Örneği odadan verilecektir.)
 • Mükellefiyet Devam Yazısı
 • Çalışan Üzerine Alınacak ise SSK (SOSYAL SİGORTA KURUMU) Giriş Evrağı
 • Ticaret Odası Kayıt Belgesi